Formgivning

Formgivning


Rasmussens TEXT erbjuder sättning av inlaga, grafisk formgivning av omslag och inlaga samt kreativa idéer kring formgivning. Kontakter finns med mycket prisvärda högkvalitetstryckerier.  Post scriptum, Trombone, 2013

Tryck: Trombone, Västra Frölunda. Varje exemplar är unikt och handbundet med ett enkelt hampasnöre. Kuvertet ska sprättas i tre sidor och bildar sedan bokens omslag. Omslag: Strukturkuvert i C5-format. Typsnitt inlaga: Garamond Pro. Typsnitt omslag: 1942 Report. Till förlagets sida om boken.

Ur mörkret över axeln, FEL Förlag, 2013

Tryck: Totem, Polen. Trådbunden. Mjuka pärmar med flikar. Omslagspapper: Alaska 230g. Inlagepapper: Munken Print Cream 115g. Typsnitt: Garamond.

Upplaga: 500 exemplar.


Pappa-Mamma-Barn, FEL Förlag, 2013.

Tryck: Totem, Polen. Trådbunden. Mjukpärm. Omslagspapper: Alaska 230g. Inlagepapper: Munken Print Cream 115g. Typsnitt: Lucida Sans Unicode.

Varje exemplar är unikt med ett handrivet skyddsomslag.

Upplaga: 500 numrerade exemplar.

(Har sedan tryckts i en andra och tredje tryckning.)