Ändamålslös ändamålsenlighet


Utdrag ur Ändamålslös ändamålsenlighet -

En gestaltad estetik

(Kortprosa under pseudonymen Frank W Lorenzen)


Trombone 2008.


Köp eller beställ boken via din vanliga bokhandel eller boklåda,

eller direkt från förlaget Trombone.

 

Pressröster om Ändamålslös ändamålsenlighet

"Boken är ett intrikat spel med de roller som finns att tillgå för

författaren, berättaren och läsaren och en lek med de traditionella

genrebeteckningarna [...] kanske borde man snarare kalla det en

antideckare eller en språklig nedplockning av deckaren i dess

beståndsdelar. [...] Här begås ett lustmord på själva berättandet

som sådant."

                                    Marie Pettersson, Helsingborgs Dagblad