CV


Curiculum vitae


Litteraturorienterade yrkesmeriter

• Frilansar som översättare, författare/poet, korrekturläsare, textredaktör, lektör mm sedan 2006.

• Anställd som adjunkt i Kreativt skrivande (50%) vid Högskolan Kristianstad 2010–2013.


Litteraturorienterade utbildningar

• 1996–1997. Skrivarverkstan. Jakobsbergs Folkhögskola.

• 2001–2002 + 2003–2004. Litteraturvetenskap 80p, Magisteruppsats: "Den oskrivna textens väsen: En teoretisk studie av litteraturreception, värdering samt litterär estetik för att utforska konstlitteraturens natur och särart". Lunds Universitet.

• 2002–2004. Lunds Universitets Författarskola 80p, Examensarbete på magisternivå (skönlitterärt): "Vägen till fjäril: En triptyk". Lunds Universitet.


Övriga översättningar (från danska)

(För översatta monografier, se Översatta titlar.)

• Neal Ashley Conrad: ”Poetisk motståndsman”, i tidskriften Lyrikvännen, 2007:2.

• Teologi på Köpenhamns universitet (Informationsbroschyr) 2007.

• Palle Sigsgaard: Tre dikter ur Glitrende støv danser, i tidskriften Lyrikvännen, 2008:5.

• Naja Marie Aidt: Novellen ”Avtryck”, i tidskriften Pequod, 2009:45.

• Morten Søndergaard: Självlysande, Diktsvit på sjutton dikter i Before the Darkness – Per Bak Jensen, 2009. (Katalog till Per Bak Jensens fotoutställning ”Before the Darkness” på Dunkers Kulturhus, Helsingborg, 31/1–3/5 2009).

• Morten Søndergaard: Två dikter (ur Bier dør sovende och Vinci, senere) i tidskriften Lyrikvännen, 2009:3.

• Morten Søndergaard: ”Liten Koffert-antologi” (nio dikter från fem olika diktsamlingar) i tidskriften Lyrikvännen, 2010:3.

• Mette Moestrup: Två dikter ur Dø, løgn, dø; Pia Tafdrup: Två dikter ur Salamandersol; Amalie Smith: Två dikter ur I civil i tidskriften Lyrikvännen, 2012:4/5.

• Amalie Smith: Åtta dikter ur I civil i tidskriften Ord&Bild, 2012:5.

• Signe Gjessing: Sex dikter ur Ud i det u-løse i tidskriften Tydningen, 2014:11.

• Elisabeth Friis: "Mörka platser: Ny svensk poesi  ur ett danskt perspektiv" i tidskriften Lyrikvännen 2014:4.

• Mette Moestrup: "Patriarkatet i litteraturen" i tidskriften Lyrikvännen 2015:6.

• Amalie Smith: Två dikter i Återblick Per Kirkeby, (2016). (Katalog till Per Kirkeby-utställningen "Återblick", Wanås Konst, Wanås 15/5–6/11 2016).

• Signe Gjessing: två dikter ur Ud i det u-løse i tidskriften 10-tal 23/24:2016.

• Naja Marie Aidt & Mette Moestrup: 13 dikter ur diktsamlingen Omina i tidskriften Lyrikvännen 2017:2.

• Signe Gjessing: två sidor dikt ur Ideale begivenheder i tidskriften Populär Poesi nr 33:2017.

• Peter-Clement Woetmann: fem sidor dikt ur Bag bakkerne, kysten, samt en introducerande text om författaren och verket, i tidskriften Provins (2018:1)

• Sofie Hermansen Eriksdatter: sju dikter ur diktsamlingen Under gulvet gror der planter (Forlaget Silkefyret, 2018). (ill. Maria Molbech) i tidskriften PPlats 12/12 2018.

• Christoffer Thunbo Pedersen: tre dikter ur Gennem dage af hyld og tjørn (Herman & Frudit, 2020), i Lyrikvännen 2020/6.

• Nicolaj Stochholm: diktsviten "Sisyfosvariationer" ur diktsamlingen Udenfor pesthospitalet, i Lyrikvännen 2021/1.

• Elisabeth Friis: essän "Kärleken driver havet och Homeros", i Lyrikvännen 2022/6.


Författade efterord / förord till egna översättningar i

• Palle Sigsgaard: Glittrande damm dansar, Rámus förlag (2009)

Morten Søndergaard: Ett steg i rätt riktning, Rámus förlag (2012)

Nervsystem – ung dansk poesi (antologi, Red. J Rasmussen), ellerströms förlag (2015)

Morten Søndergaard: Genernas drömda rot, Rámus förlag (2015)

Solvej Balle: Kvartetten, Opulens Förlag (2018)

H.C. Andersen: Skuggan och andra berättelser, Ekström & Garay (2021)


Övriga egna publiceringar (Skönlitteratur – tidskrifter och antologier)

(För Jonas Rasmussens egna monografier, se Egna titlar)

• ”Dagar mellan hem”, Bergsport: Svenska klätterförbundets tidskrift, 2004:122

• ”Meningar” (tre prosastycken), Reception: Tidsskrift for nordisk litteratur (Danmark) 2006:61.

• Fem dikter utan titlar, Ordkonst: Akademiska föreningens litterära tidskrift, 2006:3.

• Två dikter i antologin Svensk Haiku, Trombone förlag, (2009).

• ”Drömmar på ön” och ”Gränsfrihetsvillkor” (två diktsviter omfattande tolv dikter), tidskriften FEL, 2010:5.

• Nio dikter (utdrag ur det manus som sedermera kom att bli diktsamlingen Pappa-mamma-barn), tidskriften Ord&Bild, 2011:1–2.

• En dikt utan titel, Ordkonst: Akademiska föreningens litterära tidskrift, 2011:4.

• Sex dikter ur Det hemska vi har gjort i antologin Oplæsninger som utgavs i samband med Læsø Litteraturfestival, Læsø Kunsthal Forlag (2015).

• Fyra tidigare opublicerade dikter (på svenska) i den danska nättidskriften denfri.dk i nov. 2015.

• Sexton dikter ur ett diktsamlingsmanus under arbete med arbetstiteln Latent på nättidskriften Opulens, feb. 2019.

• Åtta dikter ur ett diktsamlingsmanus under arbete med arbetstiteln Latent på nättidskriften PPlats, maj 2019.

• Sju dikter ur ett diktsamlingsmanus under arbete med arbetstiteln Kroppsspråk, efteråt på nättidskriften Opulens, mars 2024.


Publicerade artiklar, intervjuer etc.

• ”Konstlitteraturens och det onämnbaras natur”, Ordkonst: Akademiska föreningens litterära tidskrift, 2006:3.

• "Man måste dyka djupt ned i ruinerna". Mailintervju med Mette Moestrup. Lyrikvännen nr. 1-2 2013.

• "Brus och tröskelspråk". Essä om poesiöversättning i Översättarcentrums tidskrift "Med andra ord" nr. 75, juni 2013.

• "Att gå runt och vara kropp". Mailintervju med Olga Ravn. 10TAL 2013:14

• "En spade är ett språk". Intervju med Malin Waak och Nina Søs Vinter, Lyrikvännen 2014:4

• "Vi måste dra saker över den tröskel som språkgränserna representerar". Samtal med poeten Morten Søndergaard, i Författarcentrums nättidskrift Skrået 4/12 2016.

• "Solvej Balle på svensk – Et samarbejde om sproglige detaljer". Artikel om översättning i den danska översättningstidskriften Babelfisken 13/9 2018.


Framträdanden och uppläsningar

Återkommande föreläsningar

• Gäst-/inspirationsföreläsare på Lunds universitets Författarskola, om översättande och språkgränser.

• Gästföreläsare på Skrivarlinjen, Gotlands folkhögskola, om översättande och språkgränser.


Framträdanden – ett urval

• Litteraturbaren Stanza, Malmö 19/4 2012. Poesiframträdande, tillsammans med författaren, ur översättningen av Morten Søndergaards Ett steg i rätt riktning.

• Litteraturhusdagarna, Lunds stadsbibliotek, 4/5 2012. Poesiframträdande, tillsammans med författaren, ur översättningen av Søren Ulrik Thomsens Skakad spegel.

• Bok- och biblioteksmässan, Författarcentrums scen, 27/9 2012, ”Ett steg i rätt riktning – översättaren i samtal med författaren” (med Morten Søndergaard).

• Lundensiska Litteratursällskapet, "Orfeus och dikten - en afton om Orfeus i poesin" 15/4 2013. Poesiframträdande och paneldiskussion med Elisabeth Friis och Morten Søndergaard.

• Bok- och biblioteksmässan, Rum för poesi, "Dikten, kroppen, graviditeten och postgraviditeten" 27/9 2013. Uppläsning ur Pappa-mamma-barn samt panelsamtal med Aase Berg, Helena Granström och Kajsa Sundin.

• BogForum, Köpenhamn: Presentation av översättarverksamheten samt framförande av delar av diktsamlingen Pappa-mamma-barn, med Dansk-svenskt författarsällskap 8/11 2013.

• Malmö Stadsbibliotek - Malmö Stadsbiblioteks Vänners höstmöte: "Att översätta och introducera dansk litteratur." 23/11 2013. Föredrag om poesiöversättande och -författande.

• Mejeriet, Lund: ellerströms förlags 30-årsjubileum. 4/12 2013. Poesiframträdande, tillsammans med författaren, ur översättningen av Søren Ulrik Thomsens diktsamling Skakad spegel.

• Litteraturbaren, Lund: 21/3 2014. Poesiframträdande och -samtal med anledning av Världspoesidagen.

• Læsø Litteraturfestival, Læsø Kunsthal: 1–3/8 2014. Framförande av delar av diktsamlingen Pappa-mamma-barn samt presentation av kopplingarna mellan Victoria Benedictsson och diktsamlingen Ur mörkret över axeln.

• Kristianstad Bokfestival: 5/9. 2014. Översättarframträdande med Pia Tafdrup. Läsning ur Salamandersol (ellerströms, 2013).

• Tryckeriet i Malmö. "Dikten, bron, sundet":10/10 2014. Panelsamtal om översättning.

• Almedalsbiblioteket, Visby: 23/4 2015. Poesiframträdande och författarsamtal.

• Literaturhaus, Köpenhamn: 13/6 2015: Ömljud/Ømlyd Översättarframträdande med anledning av utgivningen av Nervsystem - ung dansk poesi. Arrangör: Rasmussens TEXT.

• Læsø Litteraturfestival, Læsø Kunsthal: 31/7–2/8 2015 Poesiframträdande m.m.

• Bok- och biblioteksmässan, Rum för poesi, 25/9 2015, moderator för panelsamtalet "Fingret på nerven - den vitala danska poesiscenen, eller -scenerna?"

• AHA Festival, Chalmers, Göteborg, 3/11 2015, Översättarframträdande med Morten Søndergaard.

• Nordisk Poesifest, Mejeriet, Lund 19/11 2015, Översättarframträdande med Amalie Smith och Julie Sten-Knudsen.

• Kossuth Klub, Budapest, 29/1 2016, Diktuppläsning och samtal om nordisk litteratur i samband med lanseringen av den ungerska antologin med nordiska författare SKANDINÁV LOTTÓ.

• Litteraturhuset i Göteborg, 4/2 2016. Presentatör och samtalsledare under "Här, nu #3 - nedslag i samtidspoesin"

• Poeten på hörnet i Malmö, 2/4 2016. ”Översättning runt Öresundsbron”. Ett samtal med dansköversättaren Kamilla Löfström under Sveriges Författarförbunds Översättarsektions medlemsmöte.

• Kristianstad Bokfestival, 2/9 2016. Uppläsning av översatta dikter av (och tillsammans med) de danska poeterna Sternberg och Louise Juhl Dalsgaard.

• Novellfesten i Lund, 11/9 2016. Moderator för samtalet "Jag förstår inte, översätt!" på Kino, om nordisk översättning. Arrangör: Litteraturhus Lund.

• "Oversættelse mellem vores to sprog", 6/10 2016. Uppläsning samt föredrag om översättning och språkgränser, Trykkeriet i Köpenhamn. Arrangör: Dansk-svenskt författarsällskap.

• Panelsamtal, 28/10 2016, om översättning av nordisk barnlitteratur, Helinki Book Fair, Helsingfors.

• Östervärns antikvariat & Bokhandel, 7/1 2017: Samtal och uppläsning tillsammans med Signe Gjessing, Malmö.

Författarbesök och gästföreläsning om översättning och språkgränser, 2/5 2017. Centret för skandinaviska studier, Vilnius universitet, Litauen.

Översättarframträdande tillsammans med Mette Moestrup i samband med Svenska Författarförbundets årsstämma, 20/5 2017, Sankt Gertrud Konferens, Malmö.

"Försnack om Eftervärlden", 2/12 2017: Författarsamtal med kritikern Mats Granberg om punktromanen Eftervärlden, Östergötlands Bokmässa i Linköping.

"TedTalk",  9/3 2018: Framläggande av tankar rörande språkets gränser under nordisk översättarkonferens i Tórshavn, Färöarna.

Översättarsamtal, 21/6 2018, med Kamilla Löfström på LiteratureXchange, Aarhus Internationella Litteraturfestival.

• Transpoesie, 17/10 2019: Uppläsning vid poesifestivalen Transpoesie, Bryssel.

• "Kan vem som helst översätta?" Panelsamtal med Helena Hansson, Bokmässan i Göteborg, 23/9 2021.

• Göteborgs Stadsbibliotek, 11/12 2021, uppläsning ur diktsamlingen Målet.

Bokvärlden, Malmö, 11/3 2024: Samtal med Christina Hesselholdt om hennes trilogi Det enastående (palaver press, 2023) och om översättningen av densamma.


Artiklar etc. om/med Jonas Rasmussen

• ”Med känsla för språk”. Reportage om Jonas Rasmussen och hans översättande. (Norrköping Tidningar, 3/8 2012).

• ”Oversætterens valg”. Mailintervju med Jonas Rasmussen om hans översättarverksamhet i Dansk- svenskt författarsällskaps litterära magasin ”Ordet” (nr. 20, sept. 2012).

• "Ny studie om nyblivna deprimerade pappor". Radioreportage och intervju om pappors förlossningsdepressioner med anledning av boken Pappa-mamma-barn. (Sveriges Radio P1-morgon 8/10 2013).

• "Många nyblivna pappor deprimerade". Radioreportage och intervju om pappors förlossningsdepressioner med anledning av boken Pappa-mamma-barn. (SVT, Aktuellt 8/10 2013).

• "Han blev sjuk av strävan att bli en perfekt pappa". Intervju om pappors förlossningsdepressioner med anledning av boken Pappa-mamma-barn. (Sydsvenska Dagbladet 2/12 2013).

• "Jag räckte inte till som pappa".  Intervju om pappors förlossningsdepressioner med anledning av boken Pappa-mamma-barn. (Helsingborgs Dagblad 12/1 2014).

• "Litteraturen är en allvarsam lek". Intervju i samband med föredraget "Poesi på språkets gräns". (Norrköpings Tidningar 11/3 2015)

• Intervju i "Dansk poesivåg – en frukt av krisen?" (Sveriges Radios Kulturnytt 17/7 2015).

• Intervju: "Det skrivs mycket bra poesi i Danmark" (Kristianstadbladet 1/9 2016)

• "Se upp med maskrosen" (Språktidningen, sept. 2017). Samintervju med flera skandinaviska översättare, om fallgropar i översättning mellan skandinaviska språk.

• Intervju "Månadens översättare" på Översättarsektionens hemsida, apr. 2019.

• Intervju "Månadens översättare" på NORLAs hemsida, sept. 2020.

• Intervju "Allt jag gör har en strikt form" (Nättidskriften Opulens, 16 juni 2021). 


Förtroendeuppdrag

• Styrelseledamot i Svenska Författarförbundets Översättarsektion 2017–2019.

• Jurymedlem i Västra Götalandsregionens översättarstöd 2019–2023.