Därur orden

Därur orden

(Konceptuell diktsvit)


Trombone (Svavelserien), dec. 2016


Den mänskliga kroppen har under de senaste

decennierna varit ett ofta förekommande tema

inom svensk poesi. Därur orden fokuserar

på munnen.


Diktsviten är nr. 16 i Trombone Förlags 16-

sidiga Svavelserie och sviten tar avstamp i

det biologiska faktum att en människa har

16 tänder i överkäken och 16 i underkäken

(om alla visdomständer har erupterat).

Texten är således specialskriven för just detta

nummer.


Grafiskt sett är texten också satt så att varje

uppslag öppnar sig likt en mun, och förfat-

tarens egen "tandstatus" utgör bokens pagina.


Här inbjuds läsaren att öppna en mun och se

in i en människa; att lyssna till det outsägliga,

till språket som sådant och till det ickeverbala – uttryck och mening bortom språkets gräns. Just det område där lyriken framvisar sin potential.


Svavel är en småskalig, handgjord och alltid sextonsidig skriftserie, enkligt förlaget "innehållande koncentrerad och högklassig litteratur".


Köp boken via exempelvis Bokus, Adlibris, eller direkt från förlaget Trombone.


Pressröster om Därur orden

"I ljuden finns en hårdhet – ”konsonanterna knastrar” – som kan erinra om hur Katarina Frostenson arbetar med ljud. Rasmussen formulerar mer eller mindre explicit en önskan att orden än en gång ska betyda något, att vi börjar erkänna att de påverkar och förändrar vår existens. Att de helt enkelt är viktiga, viktigare än vi låtsas om. Ja, att det är ett paradigmskifte på väg, att vi måste börja acceptera ordens betydelse."

Björn Kolström i Bernur


Fler recensioner av Därur orden

Från LitteraturMagazinet

Från Tidningen Kulturen