Därur orden


Därur orden

(Konceptuell diktsvit, även som ljudbok)


Trombone (Svavelserien), dec. 2016


Den mänskliga kroppen har under de senaste decennierna varit ett ofta

förekommande tema inom svensk poesi. Därur orden fokuserar på

munnen.


Diktsviten är nr. 16 i Trombone Förlags 16-sidiga Svavelserie och sviten

tar avstamp i det biologiska faktum att en människa har 16 tänder i

överkäken och 16 i underkäken (om alla visdomständer har erupterat).

Texten är således specialskriven för just detta nummer.


Grafiskt sett är texten också satt så att varje uppslag öppnar sig likt en

mun, och författarens egen "tandstatus" utgör bokens pagina.


Här inbjuds läsaren att öppna en mun och se in i en människa; att

lyssna till det outsägliga, till språket som sådant och till det ickeverbala – uttryck och mening bortom språkets gräns. Just det område där lyriken framvisar sin potential.


Svavel är en småskalig, handgjord och alltid sextonsidig skriftserie, enkligt förlaget "innehållande koncentrerad och högklassig litteratur".


Köp eller beställ boken via din vanliga bokhandel eller boklåda, eller direkt från förlaget Trombone.


Pressröster om Därur orden

"I ljuden finns en hårdhet – ”konsonanterna knastrar” – som kan erinra om hur Katarina Frostenson arbetar med ljud. Rasmussen formulerar mer eller mindre explicit en önskan att orden än en gång ska betyda något, att vi börjar erkänna att de påverkar och förändrar vår existens. Att de helt enkelt är viktiga, viktigare än vi låtsas om. Ja, att det är ett paradigmskifte på väg, att vi måste börja acceptera ordens betydelse."

Björn Kolström i Bernur


Fler recensioner av Därur orden

Från LitteraturMagazinet

Från Tidningen Kulturen