Eftervärlden

Eftervärlden

(Kort-/punktroman)


Trombone, dec. 2017


Genom punktromanens glimtvisa koncentrat

skildras ett flertal tidsförlopp. Här vävs fem

disparata berättarstrategier samman och bildar

en riktning, ett mönster, snarare än en

berättelse.


Svartvita fotografier beskrivs ingående och ett

specifikt minne spelas upp gång på gång, som

en teaterscen. Men till skillnad från

fotografiernas fastetsade motiv modifieras detta

minne med tiden.


Eftervärlden är ett framkallningsbad och i

centrum finns Simon. Hans värld är

eftervärlden – där döden, minnet, tomheten

och längtan efter riktning är ständigt närvarande.


Köp boken via exempelvis Bokus, Adlibris, eller direkt från förlaget Trombone.


Recensioner av Eftervärlden

Från SydsvenskanGrafisk form: Rasmussens TEXT