Pressröster om översättningar

Pressröster om översättningar


Om Ursula Andkjær Olsens Utgående fartyg (Rámus, 2017)

"... både vacker och konsekvent tolkning av Jonas Rasmussen. [...] Det är uppenbart att det krävs en begåvad poet för att kunna tolka en annan begåvad lyriker.

(Kristian Lundberg, Östersunds-posten, 2018-01-01)


Om Mette Moestrups Dö, lögn, dö (Pequod Press, 2013)

"... med "Dö, lögn, dö" tänker jag att det hade varit omöjligt att utföra ett urval. Och lika omöjligt att lotsa fram hela boken i ett stycke som ensam uttolkare. Översättarna Jonas Rasmussen och Clemens Altgård har verkligen gjort ett välavvägt och känsligt arbete. Det stora allvaret finns där, hela tiden."

(Kristian Lundberg, HD, 2013-10-02)


Om Pia Tafdrups Salamandersol (ellerströms, 2013)

"Och denna sköna musikaliska tolkning av översättaren Jonas Rasmussen, så skört och hårt på samma gång, så fascinerande, så storslaget."

(Kristian Lundberg, HD, 2013-06-28)


Om Morten Søndergaards Ett steg i rätt riktning (Rámus, 2012)

”… finns nu på svenska i Jonas Rasmussens fina tolkning.”

(Ingrid Elam, DN, 2012-03-29)


Om Søren Ulrik Thomsens Skakad spegel (ellerströms, 2012)

”En eloge också till uttolkaren Jonas Rasmussen som lyckas överföra Thomsens rytmiska dikt till lika välklingande svenska.”

(Kristian Lundberg, Expressen, 2012-03-28)


Om Morten Søndergaards Ett steg i rätt riktning

och Søren Ulrik Thomsens Skakad spegel

"Och bägge böckerna är alltså återgivna av samma duktiga översättare, Jonas Rasmussen. Han ska ha stort beröm för sitt skarpa arbete. Ljudbilden på svenska är något torrare än i originalet, men det gör ingenting alls eftersom han så väl lyssnat in minimala rytmiska skiftningar och därför är både trogen och övertygande, på ett sätt som verkligen berör.”

(John Swedenmark, Arbetaren, 2012-04-27)


För pressröster om antologin Nervsystem – ung dansk poesi, se här.