Pressröster om översättningar


Pressröster om översättningar


Om Christina Hesselholdts trilogi Det enastående (Palaver Press, 2023)

"Jonas Rasmussens översättning är enligt förlaget gjord i samarbete med författaren och resultatet är enastående skickligt. Svårt att beskriva men lätt att sjunka in i, trots allt det hemska" (Maja Aase, BTJ Nr. 3:2024)


"... översatta i nära samarbete med författaren av den alltid skickliga Jonas Rasmussen." (Rebecka Kärde, DN, 2023-12-16)


Om Victoria Kiellands Mina män (Narur&Kultur, 2023)

"[D]en hypnotiserande prosan. Det intensiva språket är så självklart på svenska att jag nästan har svårt att föreställa mig att texten inte alltid varit det, vilket såklart är översättaren Jonas Rasmussens förtjänst." (Lisa Marques Jagemark, Kristianstadbladet, 2023-11-18)


Om Mette Moestrups Till den vackraste (Pequod Press, 2021)

"Svit för svit sväller sedan dikterna, och med språkliga förvandlingar, läckert överförda till svenska av Rasmussen, vrider och vänder Moestrup på språket kring krig, kolonialism, skuld och skönhet." (Maria Ramnehill, Göteborgs-Posten, 2021-02)


"En av svårigheterna rör det polyfona, att hon växlar mellan så många olika register, såsom talspråklig slang och lyrisk konvention, dagbokstext och kurialstil. Effekten är smått svindlande. Det blir en följsam översättning, och en bragdartad insats när den nu går att läsas på en svenska som beaktar originalets många idiosynkrasier." (Björn Kohlström, Bernur, 2021-02-26) 


"... en friktionslöshet som Jonas Rasmussen på något magiskt vis lyckats fånga i sin översättning." (Lyra Koli, Örnen&Kråkan, 2021-04-07)


Om Solvej Balles Kvartetten (Opulens, 2018)

"Översättningen, omskakande begåvad i sin öppna lyhördhet, står Jonas Rasmussen för." (Christer Enander, 2019-01-07)


Om Ursula Andkjær Olsens Utgående fartyg (Rámus, 2017)

"... både vacker och konsekvent tolkning av Jonas Rasmussen. [...] Det är uppenbart att det krävs en begåvad poet för att kunna tolka en annan begåvad lyriker.

(Kristian Lundberg, Östersunds-posten, 2018-01-01)


Om Mette Moestrups Dö, lögn, dö (Pequod Press, 2013)

"... med "Dö, lögn, dö" tänker jag att det hade varit omöjligt att utföra ett urval. Och lika omöjligt att lotsa fram hela boken i ett stycke som ensam uttolkare. Översättarna Jonas Rasmussen och Clemens Altgård har verkligen gjort ett välavvägt och känsligt arbete. Det stora allvaret finns där, hela tiden."

(Kristian Lundberg, HD, 2013-10-02)


Om Pia Tafdrups Salamandersol (ellerströms, 2013)

"Och denna sköna musikaliska tolkning av översättaren Jonas Rasmussen, så skört och hårt på samma gång, så fascinerande, så storslaget."

(Kristian Lundberg, HD, 2013-06-28)


Om Morten Søndergaards Ett steg i rätt riktning (Rámus, 2012)

”… finns nu på svenska i Jonas Rasmussens fina tolkning.”

(Ingrid Elam, DN, 2012-03-29)


Om Søren Ulrik Thomsens Skakad spegel (ellerströms, 2012)

”En eloge också till uttolkaren Jonas Rasmussen som lyckas överföra Thomsens rytmiska dikt till lika välklingande svenska.”

(Kristian Lundberg, Expressen, 2012-03-28)


Om Morten Søndergaards Ett steg i rätt riktning

och Søren Ulrik Thomsens Skakad spegel

"Och bägge böckerna är alltså återgivna av samma duktiga översättare, Jonas Rasmussen. Han ska ha stort beröm för sitt skarpa arbete. Ljudbilden på svenska är något torrare än i originalet, men det gör ingenting alls eftersom han så väl lyssnat in minimala rytmiska skiftningar och därför är både trogen och övertygande, på ett sätt som verkligen berör.”

(John Swedenmark, Arbetaren, 2012-04-27)


För pressröster om antologin Nervsystem – ung dansk poesi, se här.