Det hemska vi har gjort


Det hemska vi har gjort

(Konceptuell diktsvit)


Trombone (Svavelserien), 2015


Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) är ett

självskattningsinstrument bestående av nio rubriker med

underliggande påståenden graderade från 0 till 6 poäng. Teoretiskt

sett kan den som gör testet alltså uppnå ett resultat mellan totalt

0 och 54 poäng. Ju högre poäng den som gör testet får desto mer

deprimerad är vederbörande. Testet är väletablerat och används

världen över i många vetenskapliga utvärderingar av depression.


Vilka är vi, och hur mår vi egentligen? Kan vi göra det här testet,

samla poäng och häpna över resultatet?

 

Genom modifieringar av och tillägg till MADRS-testet gestaltas här

ett psykes och en hel arts kontrollbehov och förfall.


Svavel är en småskalig, handgjord och alltid sextonsidig skriftserie innehållande koncentrerad och högklassig litteratur.


Köp eller beställ boken via din vanliga bokhandel eller boklåda, eller direkt från förlaget Trombone.


Pressröster om Det hemska vi har gjort

"Vad är det då Rasmussen gör med det här materialet? Ja, hans signum som poet - om som översättare - är att vara vaksam på de små förändringarna, nyanserna som förebådar ett skred eller en katastrof. Det här är ett slags poetologisk grundforsning [...]"

Lars Gustaf Andersson, Lyrikvännen (2:2016)


Fler recensioner av Det hemska vi har gjort

Från Norrköpings tidningar