Det hemska vi har gjort

Det hemska vi har gjort

(Konceptuell diktsvit)


Trombone (Svavelserien), 2015


Montgomery Åsberg Depression Rating Scale

(MADRS) är ett självskattningsinstrument

bestående av nio rubriker med underliggande

påståenden graderade från 0 till 6 poäng.

Teoretiskt sett kan den som gör testet alltså

uppnå ett resultat mellan totalt 0 och 54 poäng.

Ju högre poäng den som gör testet får desto

mer deprimerad är vederbörande. Testet är

väletablerat och används världen över i många

vetenskapliga utvärderingar av depression.


Vilka är vi, och hur mår vi egentligen? Kan vi

göra det här testet, samla poäng och häpna

över resultatet?

 

Genom modifieringar av och tillägg till MADRS-

testet gestaltas här ett psykes och en hel arts

kontrollbehov och förfall.


Svavel är en småskalig, handgjord och alltid sextonsidig skriftserie innehållande koncentrerad och högklassig litteratur.


Köp boken via exempelvis Bokus, Adlibris, eller direkt från förlaget Trombone.


Pressröster om Det hemska vi har gjort

"Vad är det då Rasmussen gör med det här materialet? Ja, hans signum som poet - om som översättare - är att vara vaksam på de små förändringarna, nyanserna som förebådar ett skred eller en katastrof. Det här är ett slags poetologisk grundforsning [...]"

Lars Gustaf Andersson, Lyrikvännen (2:2016)


Fler recensioner av Det hemska vi har gjort

Från Norrköpings tidningar

Från bloggen Människa