Målet


Målet

(Dikter)


Bokförlaget Faethon, juni. 2021


Målet är en diktprocess, strukturerad i avdelningar

utifrån hur en rättsprocess framskrider. Det inleds

med att "Målet ropas på" och avslutas med ett

"Domslut". Diktjaget är den åtalade, men brottet och

den eventuella påföljden är undanglidande och tvivlet

är ständigt närvarande. Det här är en mörk, rytmiskt

framböljande diktsamling med mycket korta dikter som,

liksom i Pappa-mamma-barn, tar utgångspunkt i en

personlig kris.  


Läs en intervju i Opulens med Jonas Rasmussen om Målet och mycket annat här


Köp eller beställ boken via din vanliga bokhandel eller boklåda, eller direkt från Bokförlaget Faethon.


Pressröster om Målet

"Liksom i Kafkas infernaliskt frustrerande roman Processen får vi inte veta anklagelseakten. Det är väl en bild för livet: att ha fötts är att acceptera skulden, hur obefogad vi än uppfattar den. [...] Målet är en finurlig bok, som utvecklar den diminutiva poetik som Rasmussen verkat i [...]. Nu [...] fortsätter han släppa ut en hel myrstack i sin läsares skalle – och där sprids det dunkla men viktiga budskapet."  

Björn Kohlström/Bernur


" [...] ett slags lyrisk rättegång är det i alla fall och den som ska dömas är poeten själv. Och brottet tycks vara existentiella förbrytelser av olika slag. Utförandet är konsekvent. [...] en mycket stark, ja närmast drabbande diktsamling

Clemens Altgård, Skånska Dagbladet 13/6 20212


Grafisk form: Rasmussens TEXT